Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Shooting stars (Barbie)

C N/A C# Điệu Blues
≣≣
Capo 1
[C] when you don't know where to go
[G] and you're feeling all alone
[Am] look inside yourself
[F] you're so much more than you know
 
[C] when you're stuck and out of time
[G] you can cross the finish line
[Am] you're the champion
[F] you'll always be the Winner
 
[C] oh [G] oh [Am] oh [F] oh whoa
 
[C] you can be anything you want
[G] if you Believe in who you are
[Am] you'll light up the whole world
[F] you're shining so bright
[C] anything is possible
[G] when you look into your heart
[Am] oh oh oh oh
[F] you're shooting stars
 
[C] when i'm down and feeling scare
[G] i know i should take a chance
[Am] the world is sitting right here
[F] in the Palm of my hand
[C] I'm flying higher than before
[G] and giving up is not a choice
[Am] I'll put the doubt outside
[F] and step into the spotlight
 
[C] oh [G] oh [Am] oh [F] oh whoa
 
[C] i can be anything i dream
[G] live a life that's made for me
[Am] I'll light up the whole world
[F] I'll be shining so bright
[C] anything is possible
[G] when i look into my heart
[Am] oh oh oh
[F] i'm a shooting stars
 
[F] oh oh
[C] [G] [Am] i'm a shooting stars
[F] oh oh [C]
 
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên phuong_thao_00. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 10 tháng 08, 2022
Lượt xem: 691 Người đăng: phuong_thao_00 (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: OST Yêu thích: 4
Bài liên quan
Nguyễn Thị Dung, 24 tháng 06, 2021 12,306
Lý Huỳnh, 23 tháng 08, 2022 909
cangiuocviettel, 8 tháng 09, 2023 410
Piatar, 27 tháng 01, 2022 999
Ma Văn Minh, 17 tháng 10, 2020 1,527
godlovebayvo1995, 28 tháng 10, 2021 1,194
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn