Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

The Coconut Song (Da Coconut Nut)

C Jeff Lau C Điệu Disco
≣≣
The [C]coconut nut is a [Dm]giant nut
If you [G]eat too much, you'll get [C]very fat
Now, the [C]coconut nut is a [Dm]big, big nut
But this d [G]elicious nut is [C]not a nut
It's the [C]coco fruit (it's the [Dm]coco fruit)
Of the [G]coco tree (of the [C]coco tree)
From the [G]coco palm fami [C]ly
 
There are [C]so many uses of the [Dm]coconut tree
You can [G]build a big house for the [C]family
All you [C]need is to find a [Dm]coconut man
If he [G]cuts the tree, he [C]gets the fruit free
It's the [C]coco fruit (it's the [Dm]coco fruit)
Of the [G]coco tree (of the [C]coco tree)
From the [G]coco palm fami [C]ly
 
The [C#]coconut bark for the [D#m]kitchen floor
If you [G#]save some of it, you can [C#]build a door
Now, the [C#]coconut trunk, do not [D#m]throw this junk
If you [G#]save some of it, you'll have the [C#]second floor
The [C#]coconut wood is [D#m]very good
It can [G#]stand 20 years if you [C#]pray it would
Now, the [C#]coconut root, to [D#m]tell you the truth
You can [G#]throw it or use it as [C#]firewood
 
The [C#]coconut leaves, good [D#m]shade it gives
For the [G#]roof, for the walls up a [C#]gainst the eaves
Now, the [C#]coconut fruit, say my [D#m]relatives
Make [G#]good cannonballs up a [C#]gainst the eaves
It's the [C#]coco fruit (it's the [D#m]coco fruit)
Of the [G#]coco tree (of the [C#]coco tree)
From the [G#]coco palm fami [C#]ly
 
The [D]coconut nut is a [Em]giant nut
If you [A]eat too much, you'll get [D]very fat
Now, the [D]coconut nut is a [Em]big, big nut
But this de [A]licious nut is [D]not a nut
The [D]coconut nut is a [Em]giant nut
If you [A]eat too much, you'll get [D]very fat
Now, the [D]coconut nut is a [Em]big, big nut
But this de [A]licious nut is [D]not a nut
 
It's the [D]coco fruit (it's the [Em]coco fruit)
Of the [A]coco tree (of the [D]coco tree)
From the [A]coco palm fami [D]ly
It's the [D]coco fruit (it's the [Em]coco fruit)
Of the [A]coco tree (of the [D]coco tree)
From the [A]coco palm fami [D]ly
It's the [D]coco fruit (it's the [Em]coco fruit)
Of the [A]coco tree (of the [D]coco tree)
From the [A]coco palm fami [D]ly
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Hien Nguyen. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 11 tháng 05, 2022
Lượt xem: 86 Người đăng: Hien Nguyen (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Jeff Lau Thể loại: USUK Yêu thích: 2
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)