Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

THERE'S NO ONE AT ALL (Full)

≣≣
Ver Hậu Lương Pianist
Tông gốc: [Am]
Intro: [Fmaj7] [G] [Amadd9] [Gsus4] x2
Verse 1:
Don’t wanna make [F]up headstrong
Gonna wake [G]up So long
I kinda died [Am]hard And grew
Seeing that [G]part Of you
I never knew [F]love Somehow
Pretty sick [G]of That vow
Swallowing [Am]down That pain
Wearing the [G]crown Unchained
 
Pre:
Closing my [F]eyes
I hear your sigh oh
Catching the [G]light
Still hear your whine oh
Watching you [Am]lie
Losing my mind oh
Wishing you’d [G]die
Don’t even try oh
This is [F]goodbye
Drying that tear oh
Wing it and [G]drive
Get away from here oh
Still asking [Am]why-y-y-y-y-y [G]
 
Chorus:
I have no one by my [Fmaj7]side
No one by my [Gsus4]side
No one by my [Amadd9]side
No one by my [Gsus4]side
I have no one by my [Fmaj7]side
No one by my [Gsus4]side
No one by my [Amadd9]side
No one by my [Gsus4]side
There's no one by my [Fmaj7]side
[Gsus4]There's no one by my [Amadd9]side
[Gsus4]There's no one by my [Fmaj7]side
[Gsus4]There's no one by my [Amadd9]side [G]
 
Verse 2:
[F]Ran after you, got no doubt
[G]God waiting there, knocked me out
[Am]He let me see whate ver
[G]You've hidden from
me since the day we loved lesser
[F]Burned the promise we'd make faster
[G]Than hurricane flooding river
[Am]You took my heart, leaving nothing
[G]So did it feel that
good, see my soul bleeding?
 
Pre:
Closing my [F]eyes
I hear your sigh oh
Catching the [G]light
Still hear your whine oh
Watching you [Am]lie
Losing my mind oh
[G]Wishing you’d die
Don’t even try oh
This is [F]goodbye
Drying that tear oh
[G]Wing it and drive
Get away from here oh
Still asking [Am]why-y-y-y-y-y [G]
 
Chorus:
I have no one by my [Fmaj7]side
No one by my [Gsus4]side
No one by my [Amadd9]side
No one by my [Gsus4]side
I have no one by my [Fmaj7]side
No one by my [Gsus4]side
No one by my [Amadd9]side
No one by my [Gsus4]side
There's no one by my [Fmaj7]side
[Gsus4]There's no one by my [Amadd9]side
[Gsus4]There's no one by my [Fmaj7]side
[Gsus4]There's no one by my [Amadd9]side [G]
 
[Fmaj7] [G] [Amadd9] [Gsus4] x2
 
Chorus:
There's no one by my [Fmaj7]side
[Gsus4]Anh không cần em [Amadd9]đâu
[Gsus4]There's no one by my [Fmaj7]side
[Gsus4]Anh không cần em [Amadd9]đâu
There's no one by my [Fmaj7]side
[Gsus4]There's no one by my [Amadd9]side
[Gsus4]There's no one by my [Fmaj7]side
[Gsus4]There's no one by my [Amadd9]side [G]
 
Coda:
There's no one by my side
[Fadd9] [G] [Am7] [Gsus4] x2 có thể kết [Am]
 
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Hau Luong Pianist. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 25 tháng 08, 2022
Lượt xem: 4,513 Người đăng: Hau Luong Pianist (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Sơn Tùng M-TP Thể loại: Nhạc Trẻ Yêu thích: 268
Bài liên quan
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)