Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Chúng ta (我们啊)

G 三块木头 Bb Điệu Blues
≣≣
Tone [G] - Tone gốc Bb: Capo 3
 
wǒmen a [C]kànguòle luòyè [D]
zěnme jiù [Bm]méi áo dào báixuě [Em]
tiān néng bùnéng [C]hēi màn yīxiē [D]
zuò huí nà tàng [G]kàozhe nǐ dì dìxià tiě [G7]
wǒmen a [C]kàn guànle diāoxiè [D]
fānguò shān [Bm]yuèguò wú rén jiè [Em]
 
[G]ěrduǒ chángcháng [D/F#]huì nánguò
[C]yíhuò shēn páng zěn [D]me kōngle
[G]xiǎng yào qiètīng [D/F#]dào shénme
[C]fāxiàn lián hūxī [D]dōu shīsè
[Bm7]guòwǎng tān dé [Em]wú yàn
yǎnjīng [C]bùzhī píjuàn ràng [C]huíyì dōu quān
[C]guǒ yǒu rúguǒ de qíng [D]jié
wǒmen a [C]kànguòle luòyè [D]
zěnme jiù [Bm]méi áo dào báixuě [Em]
tiān néng bùnéng [C]hēi màn yīxiē [D]
zuò huí nà tàng [G]kàozhe nǐ dì dìxià tiě [G7]
wǒmen a [C]kàn guànle diāoxiè [D]
fānguò shān [Bm]yuèguò wú rén jiè [Em]
què tíng gé zài [C]zuì nào de jiē [D]
dànchū rén hǎi yòu [G]bùjiàn
[G]zuǐbā zǒng shì [D/F#]zài jiǎshè
[C]huàn yíhàn de [D]qíngxù chénmò
[G]xiǎng yào tǔlù [D/F#]xiē shénme
[C]fāxiàn lián yǔqì [D]dōu xián duō
[Bm7]guòwǎng tān dé [Em]wú yàn
yǎnjīng [C]bùzhī píjuàn ràng [C]huíyì dōu quān rú
[C]guǒ yǒu rúguǒ de qíng [D]jié
wǒmen a [C]kànguòle luòyè [D]
zěnme jiù [Bm]méi áo dào báixuě [Em]
tiān néng bùnéng [C]hēi màn yīxiē [D]
zuò huí nà tàng [G]kàozhe nǐ dì dìxià tiě [G7]
wǒmen a [C]kàn guànle diāoxiè [D]
fānguò shān [Bm]yuèguò wú rén jiè [Em]
què tíng gé zài [C]zuì nào de jiē [D]
dànchū rén hǎi yòu [G]bùjiàn
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Ciiita. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 10 tháng 04, 2022
Lượt xem: 338 Người đăng: Ciiita (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: 三块木头 Thể loại: Nhạc Hoa Yêu thích: 11
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)