Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Me And My Broken Heart

Am7 Rixton Điệu Ballad
≣≣
 
Capo 3==CHORUS==
[Am7]All I need's a little [Dm7]love in my life
[G]All I need's a little [Cadd9]love in [Em7]the [Am7]dark
A little but I'm [Dm7]hoping it might kick [G]start
[Cadd9]Me and my [Em7]broken [Am]heart
[Am]I need a little [Dm]loving tonight
[G]Hold me so I'm not [Cadd9]falling [Em7] [Am]apart
A little but I'm [Dm]hoping it might kick [Em7]start
[C]Me and my broken heart
.
==VERSE==
[Am]Shotgun, [Dm]aimed at my heart
You [G]got one, [Cadd9]tear me [Em7]apart and [Am]then some
[Dm]How do you call this [G]love? Whoa...
[Am]I try [Dm]to run away, but
[G]Your eyes [Cadd9]tell me to [Em7]stay, oh [Am]why
[Dm]Why do we call this [G]love? [Cadd9] [Em7] [Am]Whoa...
.
==PRE-CHORUS==
It [Dm]seems like we've been [G]losing [Cadd9] [Em7] [Am]control
[Dm]Some-body tell me [G]I'm not [Cadd9]alone
NC
When I say...
.
==CHORUS==
[Am]All I need's a little [Dm]love in my life
[G]All I need's a little [Cadd9]love in [Em7]the [Am]dark
A little but I'm [Dm]hoping it might kick [G]start
[Cadd9]Me and my [Em7]broken [Am]heart
I need a little [Dm]loving tonight
[G]Hold me so I'm not [Cadd9]falling [Em7] [Am]apart
A little but I'm [Dm]hoping it might kick [G]start
[Cadd9]Me and my [Em7]broken [Am]heart
.
==VERSE==
[Am]Maybe [Dm]some part of you just [G]hates me
[Cadd9]You pick me [Em7]up and [Am]play me
[Dm]How do we call this [G]love? [Cadd9] [Em7] [Am]Whoa...
[Am]One time [Dm]tell me you need me
[G]Tonight to make [Cadd9]it easy, [Em7]
[Am]You lie [Dm]and say it's all for [G] [Cadd9] [Em7] [Am]love
.
==PRE-CHORUS==
It [Dm]seems like we've been [G]losing [Cadd9] [Em7] [Am]control
[Dm]Some-body tell me [G]I'm not [Cadd9]alone
NC
When I say...
.
==CHORUS==
[Am]All I need's a little [Dm]love in my life
[G]All I need's a little [Cadd9]love in [Em7]the [Am]dark
A little but I'm [Dm]hoping it might kick [G]start
[Cadd9]Me and my [Em7]broken [Am]heart
I need a little [Dm]loving tonight
[G]Hold me so I'm not [Cadd9]falling [Em7] [Am]apart
A little but I'm [Dm]hoping it might kick [G]start
[Cadd9]Me and my [Em7]broken [Am]heart
.
==BRIDGE==
[Am]Whoa [Dm]Whoa [G]Whoa [Cadd9]Me and my [Em7]broken [Am]heart
[Am]Whoa [Dm]Whoa [G]Whoa [Cadd9]Me and my [Em7]broken [Am]heart
Piano: [Am] [Dm] [Am] [G] [Cadd9] [Em7] [Am] [Am]
Ahhhhhhhhhhhhhhhh
.
==CHORUS==
[Am]All I need's a little love in my life
[G]All I need's a little love in the [Em7] [Am]dark
A little but I'm hoping it might kick [G]start
[Cadd9]Me and my [Em7]broken [Am]heart
I need a little [Dm]loving tonight
[G]Hold me so I'm not [Cadd9]falling [Em7] [Am]apart
A little but I'm [Dm]hoping it might kick [G]start
[Cadd9]Me and my [Em7]broken [Am]heart
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên minhkhoi_nguyen1204. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 18 tháng 10, 2015
Lượt xem: 15,321 Người đăng: minhkhoi_nguyen1204 (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Rixton Thể loại: Yêu thích: 592
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)