Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Somewhere Only We Know

G Keane A Điệu Blues
≣≣
Tone gốc A: Capo 2
 
(Verse)
[G]I walked across an [Bm]empty land
[Am]I knew the pathway like the [Dsus4]back of my [D]hand
[G]I felt the earth [Bm]beneath my feet
[Am]Sat by the river and it [Dsus4]made me [D]complete
 
(Chorus)
[Em]Oh simple thing, [Bm]where have you gone?
[C]I'm getting tired and I [Dsus4]need someone to [D]rely on
 
(Verse)
[G]I came across a [Bm]fallen tree
[Am]I felt the branches of [Dsus4]it looking [D]at me
[G]Is this the [Bm]place we used to love?
[Am]Is this the place that [Dsus4]I've been [D]dreaming of
 
(Chorus)
[Em]Oh simple thing, [Bm]where have you gone?
[C]I'm getting old and I [Dsus4]need something [D]to rely on
 
(Bridge)
[Am]And if you have a [Bm]minute, why don't [G]we go
[Am]Talk about it [Bm]somewhere only we [G]know?
[Am]This could be the end [Bm]of [G]everything
[Am]So why don't we go [Bm]somewhere only [C]we know
[Dsus4]Somewhere [C]only we [G]know
 
(Chorus)
[Em]Oh simple thing, [Bm]where have you gone?
[C]I'm getting old and I [Dsus4]need something [D]to rely on
[Em]So tell me when [Bm]you're gonna let me in
[C]I'm getting tired and I [Dsus4]need somewhere to [D]begin
 
(Bridge)
[Am]And if you have a [Bm]minute, why don't [G]we go
[Am]Talk about it [Bm]somewhere only we [G]know?
[Am]'Cos This could be the [Bm]end of [G]everything
[C]So why don't we go [Bm]some[Am]where [E]only we know
[Dsus4]Somewhere [C]only we [G]know
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Bùi Xuân Nhất Sơn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 13 tháng 03, 2020
Lượt xem: 18,107 Người đăng: Bùi Xuân Nhất Sơn (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Keane Thể loại: USUK Yêu thích: 485
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)