Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Hmo Tim 25

C Tsav Yias Hawj C chọn điệu
≣≣
[C]Oh… Oh… [Em]Oh
[C]Oh… Oh… Oh
 
Verse 1
Hmo no lub ntuj nws huv li [C]si
Hmo no lub hli nws ci ntsa iab ib [Am]hmo
Hmo [Dm]no yog hmo uas muaj hmoo [G]zoo
Hmo [Em]no yog hmo tus Tswv Ye-[Dm]xus los yug
[G]Rau ntiaj [Em]teb ris peb lub [Am]txim
Pab peb [G]dim ntawm txoj kev [C]tuag
 
Verse 2
Hmo no nyob hauv zog Npe-le-[C]hees
Hmo no tib neeg txhua tus pw tsaug zog [Am]tag
Ye[Dm]xus los yug ua tus Cawm [G]Seej
Nws [Em]yug raws li Vajtswv txoj [Dm]lus qhia tseg
Yug los [Em]ntawm David caj [Am]ces
Yog Vaj[G]tswv En[Em]manu[C]el
 
Chorus:
Hmo [C]no yog hmo tim [Am]25
Hmo [Dm]no yog hmo muaj kev cawm [G]dim
Hmo [Em]no yog hmo cov neeg yug [Am]yaj nram liaj ceeb [G]tag
[C]Hmo Ye[Dm]xus los [C]yug…
 
Verse 3
Hmo no cov tub txawj saib hnub [C]qub
Nqa khoom muaj [Em]nqes tuaj pub rau Tswv Ye[Am]xus
Txhos [Dm]caug pe hawm tus Tswv Ye-[G]xus
Kev [Em]hlub Vajtswv muab rau ntiaj [Dm]teb tib neeg
Yog kev [Em]hlub uas nyob ib [Am]txhis
Muaj [G]nqis rau [Em]tus uas [C]ntseeg
 
Chorus:
Hmo [C]no yog hmo tim [Am]25
Hmo [Dm]no yog hmo muaj kev cawm [G]dim
Hmo [Em]no yog hmo cov neeg yug [Am]yaj nram liaj ceeb [G]tag
[C]Hmo Ye[Dm]xus los [C]yug…
 
Chord By “MINH”
Singer: Tsav Yias Hawj
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Ma Văn Minh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 13 tháng 10, 2021
Lượt xem: 253 Người đăng: Ma Văn Minh (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Tsav Yias Hawj Thể loại: nkauj hmoob , Nkauj Ntseeg , Nhạc dân tộc , Nkauj Koob Tsheej Yêu thích: 1
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)