Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

The Feels

Am Twice Bm Điệu Disco
≣≣
Capo 2
[Am]Boy I boy I boy I know I [Dm]know you get the feels
[G]Boy I boy I boy I know
 
[C]Uh, [E7]I’m so curi[Am]ous ‘Bout you boy, wanna keep it [Dm]cool
But I know, every time you [G]move got me frozen I [C]get so [E7]shy. It’s ob[Am]vious
Catching feels like butter[Dm]flies If I say what’s on my [G]mind
Would I hit bullseye. [C]Shoot I’m[E7] ready, aim and [Am]fire Baby [Dm]I
 
[G]Feel like cupid’s ali[C]ve A[E7]live to[Am]night yeah to[Dm]night
If your heart [G]beats the same way let me know (let me know)
Cos I’m[C] boom boom boom from head to toe and I (from head to toe)
 
[Dm]I know love it is [Am]such a funny thing
A myste[G]ry al[E7]lure gotta get to [Am]know you more
Cos I, [Dm]I can feel a real connection a [Am]supernatural attraction-ah
[F]I got the feels for you [E7]yea yea yea yea
 
[Am]You have stolen my heart, [Dm]oh yeah
Never let it [G]go oh oh no Never let it [C]go oh [E7]oh oh
[Am]Lightning straight to my heart, [Dm]oh yeah
I got all the [G]feels for sure Yeah, I got all the [C]feels for [E7]ya
 
[Am]Boy I boy I boy I know I [Dm]know I get the feels
[G]Boy I boy I boy I know [C]I know you [E7]feel it too
 
[Am]Sway in the moonlight, Dance in the dark I [Dm]I know that I caught your eye
Are we [G]on, the same vibe I [C]wonder what’s [E7]on your mind
Cos [Am]you got me good and I wanna be ya boo [Dm]If it’s dumb well I wanna be a fool
[G]Underneath the neon lights bebe [C]Electricity [E7]tonight bebe
 
[Dm]I know love it is [Am]such a funny thing
A myste[G]ry al[E7]lure gotta get to [Am]know you more
Cos I, [Dm]I can feel a real connection a [Am]supernatural attraction-ah
[F]I got the feels for you [E7]yea yea yea yea
 
[Am]You have stolen my heart, [Dm]oh yeah
Never let it [G]go oh oh no Never let it [C]go oh [E7]oh oh
[Am]Lightning straight to my heart, [Dm]oh yeah
I got all the [G]feels for sure Yeah, I got all the [C]feels for [E7]ya
 
[Am]Boy I boy I boy I know I [Dm]know I get the feels
[G]Boy I boy I boy I know [C]I know you [E7]feel it too
[Am]Boy I boy I boy I know I [Dm]know I get the feels
[G]Boy I boy I boy I know [C]I know you [E7]feel it too
 
[Dm]You got my atten[Am]tion So what’s your inten[G]tion [E7]
Yeah, [Am]tell me baby what’s the deal?
[Dm]Oh, one look and I [Am]know it baby
my eyes re[F]veal that you you you give me the [E7]feels. Oh yeah
 
[Am]You have stolen my heart, [Dm]oh yeah
Never let it [G]go oh oh no Never let it [C]go oh [E7]oh oh
[Am]Lightning straight to my heart, [Dm]oh yeah
I got all the [G]feels for sure Yeah, I got all the [C]feels for [E7]ya
 
[Am]Boy I boy I boy I know I [Dm]know I get the feels
[G]Boy I boy I boy I know [C]I know you [E7]feel it too
[Am]Boy I boy I boy I know I [Dm]know I get the feels
[G]Boy I boy I boy I know [C]I know you [E7]feel it too
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duy Võ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 1 tháng 10, 2021
Lượt xem: 83 Người đăng: Duy Võ (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Twice Thể loại: KPOP Yêu thích: 2
Bài liên quan
Duy Võ, 12 tháng 12, 2020 428
Duy Võ, 1 tháng 03, 2018 1,415
Duy Võ, 21 tháng 08, 2019 977
Duy Võ, 9 tháng 04, 2018 5,313
Duy Võ, 12 tháng 12, 2019 662
Duy Võ, 7 tháng 12, 2018 1,291
Duy Võ, 30 tháng 04, 2019 1,090
Duy Võ, 29 tháng 02, 2020 600
Duy Võ, 23 tháng 04, 2018 1,459
Duy Võ, 17 tháng 12, 2019 590
Duy Võ, 10 tháng 04, 2018 1,395
Duy Võ, 17 tháng 12, 2019 745
Duy Võ, 31 tháng 10, 2020 263
Duy Võ, 9 tháng 05, 2018 1,003
Duy Võ, 29 tháng 10, 2019 865
Duy Võ, 23 tháng 04, 2018 2,003
Duy Võ, 30 tháng 06, 2021 117
Duy Võ, 26 tháng 04, 2018 1,536
Duy Võ, 8 tháng 05, 2018 1,635
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)