Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

30 Minutes

Fm T.A.T.u Điệu Ballad
Chọn phiên bản 1 0 / Đỗ Ngọc Trình: Intro: Fm - C# - A#m - C (4x) Fm Out of sight Out
≣≣
Intro:
[Fm] - [C#] - [A#m] - [C] (4x)
[Fm]Out of sight
Out of mind
[G#]Out of time
To decide
[C#]Do we run?
Should I hide?
[A#m]For the rest
[C]Of my life
[Fm]Can we fly?
Do I stay?
[G#]We could lose
We could fail
[C#]In the moment
It takes
[A#m]To make plans
[C]Or mistakes
[Fm]30 minutes, a blink [C#]of an eye
[A#m]30 minutes, to alter [C]our lives
[Fm]30 minutes, to make up [C#]my mind
[A#m]30 minutes, to finally [C]decide
[Fm]30 minutes, to whisper [C#]your name
[A#m]30 minutes, to shoulder [C]the blame
[Fm]30 minutes, of bliss, [C#]thirty lies
[A#m]30 minutes, to finally [C]decide
[Fm]Carousels
In the sky
[G#]That we shape
With our eyes
[C#]Under shade
Silhouettes
[A#m]Casting shade
[C]Crying rain
[Fm]Can we fly?
Do I stay?
[G#]We could lose
We could fail
[C#]Either way
Options change
[A#m]Chances fail
[C]Trains derail
[Fm]30 minutes, a blink of [C#]an eye
[A#m]30 minutes, to alter [C]our lives
[Fm]30 minutes, to make up [C#]my mind
[A#m]30 minutes, to finally [C]decide
[Fm]30 [C#]minutes, to whisper your name
[A#m]30 minutes, to shoulder [C]the blame
[Fm]30 minutes, of bliss, [C#]thirty lies
[A#m]30 minutes, to [C]finally decide
[Fm]To decide
[C#]To decide, to decide, [A#m]to decide
[C]To decide
[Fm]To decide, to decide, [C#]to decide
To decide
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đỗ Ngọc Trình. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 4 tháng 04, 2014
Lượt xem: 6,355 Người đăng: Đỗ Ngọc Trình (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: T.A.T.u Thể loại: Yêu thích: 11
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)