Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Một Mình (Yī gè rén tǐng hǎo - 一個人挺好)

≣≣
Tone [Dm]
Intro:
[Bb] [C] [Dm]-[Bb] [C] [Dm]
[Bb] [C] [Am] [Dm]-[Bb] [C] [G]
 
1. 這麼多年 我看錯過很多人
Zhè [Dm] me duō [F] nián wǒ [G] kàn cuò guò hěn duō [Dm] rén
承受過背叛 付出過青春
[Bb] chéng shòu guò bèi pàn [C] fù chū guò qīng [F] chūn [A7]
愛過的那個人 現在她是誰的人
ài [Bb] guò dì nà gè [C] rén xiàn zài [Am] tā shì shuí de [Dm] rén
有人還在 傻傻等 癡癡問
yǒu rén [Bb] hái zài shǎ shǎ [C] děng chī chī [G] wèn
 
這麼些年 我習慣了安穩
zhè [Dm] me xiē [F] nián wǒ [G] xí guàn le ān [Dm] wěn
沒有了衝動 沒有了憎恨
[Bb] méi yǒu le chōng dòng [C] méi yǒu le zēng [F] hèn [A7]
有時夜裡 我也會發瘋
yǒu [Bb] shí yè [C][Am] wǒ yě huì fā [Dm] fēng
有時醉醒了 我也會到清晨
yǒu shí [Bb] zuì xǐngle wǒ [C] yě huì dào qīng [Dm] chén
 
當我聽見某個熟悉的名字
dāng wǒ [Bb] tīng jiàn mǒu gè [C] shú xī de míng zì
我又想起了那些事
[Dm] wǒ yòu xiǎng qǐ le nà xiē shì
醒了痛了還是你樣子
[Bb] xǐng le tòng le [C] hái shì nǐ yàng [Dm] zi
 
孤獨是路過我身邊
gū dú [Bb] shì lù guò wǒ [C] shēn biān
既堅強又懦弱的影子
jì jiān [Dm] qiáng yòu nuò ruò de yǐng zi
笑著對我說似曾相識
[Bb] xiàozhe duì wǒ [C] shuō sì céng [Dm] xiāng shí
我一個人熬過的那些
wǒ yī [Bb] gè rén áo guò dì [C] nà xiē
絕望和最心碎的日子
jué wàng [Dm] hé zuì xīn suì de rì zi
像個孩子沒有了方式
[Bb] xiàng gè hái zi [C] méi yǒu le fāng [Dm] shì
 
沒有辦法去化解心中
méi yǒu [Bb] bàn fǎ qù huà [C] jiě xīn zhōng
某些陳舊破碎的往事
mǒu xiē [Dm] chén jiù pò suì de wǎng shì
只有慢慢的 接受現實
[Bb] zhǐ yǒu màn man [C] de jiē shòu [Dm] xiàn shí
 
2. 又過了些年我還是老樣子
yòu [Dm] guò le xiē [F] nián wǒ [G] hái shì lǎo yàng [Dm] zi
只是不喜歡再去有新的認識
zhǐ shì [Bb] bù xǐ huān zài qù [C] yǒu xīn de rèn [F] shí [A7]
一個新的方式一個陌生的名字
yī gè [Bb] xīn de fāng [C] shì yī gè [Am] mò shēng de míng [Dm]
最後孤獨只有自己最真實
zuì hòu [Bb] gū dú zhǐ yǒu [C] zì jǐ zuì zhēn [Dm] shí
 
當我又走在那條熟悉的街道
dāng wǒ [Bb] yòu zǒu zài nà tiáo [C] shú xī de jiē dào
總會有人在對我笑
[Dm] zǒng huì yǒu rén zài duì wǒ xiào
原來是另一個我在嘲笑
[Bb] yuán lái shì lìng yī [C] gè wǒ zài cháo [Dm] xiào
他笑我的愛情窮困潦倒
tā xiào [Bb] wǒ de ài qíng [C] qióng kùn lǎo dǎo
還在記著她的好
[Dm] hái zài jìzhe tā de hǎo
他笑我的時候那麼驕傲
[Bb] tā xiào wǒ de [C] shí hòu nà me jiāo’ [Dm] ào
 
我時常會幻想把你遇到
wǒ shí [Bb] cháng huì huàn xiǎng [C] bǎ nǐ yù dào
還要做你的依靠
[Dm] hái yào zuò nǐ de yī kào
可是孟婆她斷了我的橋
[Bb] kě shì mèng pó tā [C] duàn le wǒ de [Dm] qiáo
 
愛情這東西只有自己知道
ài qíng zhè [Bb] dōng xī zhǐ yǒu [C] zì jǐ zhī dào
陷得越深越困擾
[Dm] xiàn dé yuè shēn yuè kùn rǎo
就這樣吧一個人挺好
[Bb] jiù zhèyàng ba [C] yī gè rén tǐng [Dm] hǎo
 
我時常會幻想把你遇到
wǒ shí [Bb] cháng huì huàn xiǎng [C] bǎ nǐ yù dào
還要做你的依靠
[Dm] hái yào zuò nǐ de yī kào
可是孟婆她斷了我的橋
[Bb] kě shì mèng pó tā [C] duànle wǒ de [Dm] qiáo
 
愛情這東西只有自己知道
ài qíng zhè [Bb] dōng xī zhǐ yǒu [C] zì jǐ zhī dào
陷得越深越困擾
[Dm] xiàn dé yuè shēn yuè kùnrǎo
就這樣吧一個人挺好
[Bb] jiù zhè yàng ba [C] yī gè rén tǐng [Dm] hǎo
 
[Bb] [C] [Dm]-[Bb] [C] [Dm]
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Hoàng Thị Hồng Thắm. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 9 tháng 08, 2021
Lượt xem: 118 Người đăng: Hoàng Thị Hồng Thắm (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Nhạc Nước Ngoài Thể loại: Nhạc Hoa Yêu thích: 3
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)