Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Apocalyptic Love Song

C Josh Radnor E Điệu Ballad
≣≣
Tone [C]
Capo: 4
T[C]hey sa[G]y the po[Am]les are shifting
I don’t [F]mean the ones on C[G]NN
I mean [C]north, north and s[G]outh they [Am]are flipping
M[F]aybe I’m alarmist but it s[G]ure feels like the end
 
 
Pre-Chorus
[Am]If we’re plunged in darkness
[F]What’ll I do
[G]I don’t own a shotgun
[G]I’ve stockpiled no food
[Am]I can’t hunt or navigate
[F]I’m hopeless with maps
[G]I’m wholly unprepared
For societal [G7]collapse
 
 
Chorus
But… [C]I will find you where you are
[G]Hitch a ride or steal a car
[Am]I will bike or jog or jump or b[F]reak myself in t[G]wo
[C]When the streets run red with blood
Or [G]turn to rivers due to flood
[Am]There is no dystopia that [F]I wouldn’t walk on thr[G]ough
Cause [F]if the world is e[C]nding
I’d pr[F]efer to [G]be with y[Am]ou
I would pre[F]fer to [G]be with [C]you
 
 
Verse 2
I [C]make my h[G]ome in C[Am]alifornia
[F]Every other month the state’s on[G] fire
[C]If I, if I [G]said it didn’t [Am]concern me
[F]You’d have every right to laugh and call me a [G]liar
 
 
Pre-Chorus
[Am]I don’t know if there is
[F]A better place than this
[G]If there could be a feeling
[G]More soothing than your kiss
[Am]And if the wild fires spread
[F]And the ocean waters rise
[G]I’ll be fine as long as my
Last look is in your [G7]eyes
 
 
Chorus
[C]I will find you where you are
[G]Hitch a ride or steal a car
[Am]I will fight the zombies and the [F]vigilantes [G]too
When [C]everyone has lost their grips
[G]In the post-apocalypse
[Am]I will keep my mind clear and my [F]values ever [G]true
Cause [F]if the world is [C]ending
I’d [F]prefer to [G]be with [Am]you
I would pre[F]fer to be[G]……
 
[C]I will find you where you roam
[G]And we will build some better home
[Am]A treehouse by the water and a t[F]rusty old c[G]anoe
We [C]won’t need electricity
At [G]the tail-end of history
We’ll [Am]whittle our own
soap and bathe with [F]natural sha[G]mpoo
Cause [F]if the world is [C]ending
I’d [F]prefer to [G]be with [Am]you
I would [F]prefer to [G]be with [C]you
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nguyễn Tuấn Minh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 27 tháng 07, 2021
Lượt xem: 704 Người đăng: Nguyễn Tuấn Minh (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Josh Radnor Thể loại: USUK Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)