Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Together Forever

D Rick Astley D chọn điệu
≣≣
Tone [D]
Intro:
[G] [A] [A] [Bm] x3
[G] [A] [D]
 
[Bm]If there's [A]anything you need, [A]all you have to do is [Bm]say
I know you [Bm]satisfy [A]everything I need
We [A]shouldn't waste a single [Bm]day
 
So [F#m]don't stop me falling, it's [F]destiny calling,
A [Em]power I just can't [G]deny [A]
[F#m]It's never changing, as you [F]hear me, I'm saying
I [Em]want you for the rest of my [G]life [A]
 
[G]Together [A]forever, and [A]never to [Bm]part
[G]Together [A]forever, we [Bm]two
And [G]don't you know [A]I would move [A]heaven and [Bm]earth to be
[G]together [A]forever with [D]you
 
[Bm]If they [A]ever get you down
There's [A]always something I can [Bm]do
Because I [Bm]wouldn't ever [A]wanna see you frown
I'll [A]always do what's best for [Bm]you
 
There [F#m]ain't no mistaking, it's [F]true love we're making
[Em]Something to last for all [G]time [A]
[F#m]It's never changing, can't [F]you hear me, I'm saying
I [Em]want you for the rest of my [G]life [A]
 
[G]Together [A]forever, and [A]never to [Bm]part
[G]Together [A]forever, we [Bm]two
And [G]don't you know [A]I would move [A]heaven and [Bm]earth to be
[G]together [A]forever with [G]you
 
[C] [D] [D] [Em]
[C] [D] [D] [Em]
[C] [D] [D] [Em]
[C] [G] [A]
 
So [F#m]don't stop me falling, it's [F]destiny calling,
A [Em]power I just can't [G]deny [A]
[F#m]It's never changing, as you [F]hear me, I'm saying
I [Em]want you for the rest of my [G]life [A]
 
[G]Together [A]forever, and [A]never to [Bm]part
[G]Together [A]forever, we [Bm]two
And [G]don't you know [A]I would move [A]heaven and [Bm]earth to be
[G]together [A]forever with [D]you
 
[G]Together [A]forever, and [A]never to [Bm]part
[G]Together [A]forever, we [Bm]two
And [G]don't you know [A]I would move [A]heaven and [Bm]earth to be
[G]together [A]forever with [D]you
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trần Hữu Quốc Hướng. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 26 tháng 06, 2021
Lượt xem: 366 Người đăng: Trần Hữu Quốc Hướng (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Rick Astley Thể loại: USUK , Nhạc Dance Yêu thích: 1
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)