Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Everything I Do

C Bryan Adams Điệu Ballad
Chọn phiên bản 4 0 / Đức Huy: [C]Look into my eyes, [G]you will see [F]What you
≣≣
[C]Look into my eyes, [G]you will see
[F]What you mean to [G]me
[C]Search your heart, [G]search your soul
[F]And when you find me there you'll [C]search no [G]more
[Dm]Don't tell me it's not worth tryin' [G]for
[Dm]You can't tell me it's not worth [G]dyin' for
You know it's [C]true
Everything I [G]do, I do it for [C]you
[C]Look into your heart, [G]you will find
[F]There's nothin' there to [G]hide
[C]Take me as I am, take [G]my life
I [F]would give it all, I would [C] [G]sacrifice
[Dm]Don't tell me it's not worth tryin' [G]for
[Dm]You can't tell me it's not worth dyin' [G]for
You know it's [C]true
Everything I [G]do, I do it for [C]you
There's no [Bb]love, like your [Eb]love
And no [Bb]other, could give [F]more love
There's [C]nowhere, unless [G]you're there
[D]All the time, all [G]the way
.
[F]- [C]- [F]- [C]-
.
Oh - you can't [Dm]tell me it's not worth tryin' [G]for
I can't [Dm]help it, there's nothin' I want [G]more
I would [C]fight for you, I'd lie [G]for you
Walk the [F]wire for you, ya I'd [Fm]die for you
Ya know it's [C]true
Everything I [G]do, I do [F]it for [C]you
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đức Huy. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 12 tháng 01, 2014
Lượt xem: 20,746 Người đăng: Đức Huy (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Bryan Adams Thể loại: Yêu thích: 955
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn