Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Now And Forever

G Richard Marx Điệu Blues
Chọn phiên bản 1 0 / Đức Huy: Whenever I'm [Em]weary from the [Am]battles that [
≣≣
[G] [C/E] [G] [C/E]
[G] [D/F#]Whenever I'm [Em]weary from the [Am]battles that [G6]rage [Dsus2/F#]in my head,
You make sense of madness when my sanity hangs by a thread,
[C]I lose my way [B7]but still you seem [Em]to [D] [C#m7b5]understand,
[Am7]Now and [D]forever, [D]I will [G]be your man.
[G] [D/F#]Sometimes I [Em]just hold you [Am]Too caught [G6]up [Dsus2/F#]in me to see,
I'm holding a fortune that heaven has given to me,
[C]I'll try [B7]to show you each and [Em]every [D]way I [C#m7b5]can,
[Am7]Now and [Dsus2] [D]forever, I [G]will be your man.
[B7]Now I can [Em]rest my [C]worries [G]and always be [D]sure
[Em]that I [C]won't be alone [G] [D/F#]anymore, if I'd [C]only [G]known [D]you were there
all the [Am7]time all the [Cm7]time.
Solo: [G] [D/F#] [Em] [Am] [G6] [Dsus2/F#] [G] [D/F#] [Em] [Am] [G6] [Dsus2/F#]
[C]Until the day [B7]the ocean [Em]doesn't [D]touch the [C#m7b5]sand,
[Am7]Now [Dsus2]and forever, [D]I will [G]be [C/E]your man.
[Am7]Now [Dsus2]and forever, [D]I [C]will be [Cm7]your [G] [C/E] [D/F#] [G]man.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
G C/E D/F# Em Am G6 Dsus2/F# C B7 D C#m7b5 Am7 Dsus2 Cm7 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đức Huy. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 9 tháng 01, 2014
Lượt xem: 13,977 Người đăng: Đức Huy (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Richard Marx Thể loại: Yêu thích: 112
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)