Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Happier

F Olivia Rodrigo F# Điệu Slow Rock
≣≣
Capo 1
 
Verse 1
[F] We broke up a month ago
Your [Dm]friends are mine
You know I know you've moved [Gm]on, found someone new
One more [C7]girl who brings out the better in you
And [F]I thought my heart was detached
From [Dm]all the sunlight of our past
But [Gm]she's so sweet, she's so pretty
[C7]Does she mean you forgot about me?
 
Chorus
Oh, I [F]hope you're happy
But [Dm]not like how you were with me
I'm [Gm]selfish, I know, I can't let you go
So [C7]find someone great but don't find no one better
[C7]I hope you're happy but don't be happier
 
Verse 2
And [F]do you tell her she's the
most beautiful girl you've ever [Dm]seen?
An eternal love bullshit you know you'll never [Gm]mean
Remember when I [Gm]believed
You meant it when you [C7]said it first to me
And [F]now I'm picking her apart
Like [Dm]cutting her down, will make you miss my wretched heart
But she's [Gm]beautiful, She looks kind
She [C7]probably gives you butterflies
Chorus
[F] I hope you're happy
But [Dm]not like how you were with me
I'm [Gm]selfish, I know, I can't let you go
So [C7]find someone great but don't find no one better
 
Bridge
[F] I hope you're happy
I [Am]wish you all the best, really
Say [Gm]you love her, baby
Just [Gm]not like you loved me
And [C7]think of me fondly when your hands are on her
I [C7]hope you're happy
But don't be happier
Interlude
[F] Ohhhh oh, oh, [Dm]oh, ohhhhh oh, oh, [Gm]oh,
ohhhhh, oh, oh, [C7]oh, ohhhh, oh, oh, oh)
Outro
I [F]hope you're happy
Just [Dm]not like how you were with me
I'm [Gm]selfish, I know, I can't let you go
So [C7]find someone great but don't find no one better
[C7]I hope you're happy
But don't be happier
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Harry. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 24 tháng 05, 2021
Lượt xem: 134 Người đăng: Harry (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Olivia Rodrigo Thể loại: USUK Yêu thích: 17
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)