Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

(L)Only Child

Em Salem Ilese G#m chọn điệu
≣≣
Capo 4
Tone [Em]
 
Little too close to my [C]parents not that good at [Em]sharing
Usually make a [D]mess put tolerance to the [Am]test
Sorry to all of my [C]roommates. Yeah, I can be [Em]useless
Promise it's just a [D]phase guess I should give them [Am]space
 
Oh, I'm [C]not gonna blame being a [Em]lonely child
On me being an [D]only child. But what is a [Am]lonely child
Without the only? [C]Not gonna blame being a [Em]lonely child
On me being an [D]only child but who blames an [Am]only child for being lonely?
[Em]...[D]But who blames an [Am]only child for being lonely?
 
Damn, I'm too good at com[C]plaining but I'm enter[Em]taining
Love how I make me [D]laugh like the sister I never [Am]had
As you can see I'm a [C]handful not easy to [Em]handle
Made me a pretty [D]hell but at least I made my[Am]self
 
Oh, I'm [C]not gonna blame being a [Em]lonely child
On me being an [D]only child. But what is a [Am]lonely child
Without the only? [C]Not gonna blame being a [Em]lonely child
On me being an [D]only child but who blames an [Am]only child for being lonely?
 
[Em]...[D]But at least I made myself
[Em]...[D]But who blames an [Am]only child for being lonely? (Made myself)
[Em]...[D]But who blames an [Am]only child for being lonely? (lonely)?
 
I could [C]sit all alone in my room for a week and be [Em]fine
But if [D]10 years from now I got no one to speak to I'll [Am]die
I'm the [C]happiest person I know at least one day a [Em]week
But I'm [D]only that way 'cause I grew up, I grew up with[Am] me
 
[Em]...[D]But who blames an [Am]only child for being lonely? (Made myself)
[Em]...[D]But who blames an [Am]only child for being lonely?
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nguyễn Thị Dung. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 27 tháng 03, 2021
Lượt xem: 37 Người đăng: Nguyễn Thị Dung (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Salem Ilese Thể loại: USUK Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)