Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Smoke gets in your eyes

Eb The Platters Eb Điệu Ballad
≣≣
intro
[Eb] x 2
 
[Eb]They [Gm7]asked me [F#dim7] how I [Fm7] knew
[Bb7] my true love was [Eb] true , oh [G7#5],oh [Abmaj7]
[Adim7]I course [Gm7] replied:
[Cm7]"Something here [Fm7]inside, [Bb7]cannot be [Eb]denied"
[G7] [C7] [Fm7] [Bb7]
 
[Eb]They [Gm7] said some [F#dim7] you'll [Fm7] find
[Bb7]all whose love are [Eb] blind [G7#5] oh [Abmaj7] oh
[Adim7] When your heart’s on [Gm7] fire
[Cm7]You must [Fm7]realize [Bb7] smoke gets in your [Ebmaj7] eyes
[G#m6] [Eb/G] [C#m7] [F#7]
 
[Bmaj7] So I chaffed them and gaily [G#m7] laughed,
[C#m7] to think they could [G7] doubt [C#m7] my [F#7]love
[Bmaj7]Yet today, my love has [G#m7] flown [Fm7] away [Bb7]
I am with[Gm7]out [C7]my [Fm7] love [Bb7]
[Eb]Now [Gm7]laughing [F#dim7]friends [Fm7] deride
[Bb7] Tears I cannot [Eb] hide [G7#5] oh [Abmaj7] oh
[Adim7] So I smile and [Gm7] say
[Cm7] “When a lovely flame [Fm7] dies,
[Bb7] Smoke gets in your [Ebmaj7] eyes.
…in your [Bb7] eyes
[Eb]Smoke gets in your [Bb7b9] eyes
[Fm7]Smoke gets in your [Eb]eyes
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
Abmaj7 Adim7 Bb7 Bb7b9 Bmaj7 C#m7 C7 Cm7 Eb Eb/G Ebmaj7 F#7 F#dim7 Fm7 G#m6 G#m7 G7 G7#5 Gm7 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Le Doan Anh Quan. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 20 tháng 02, 2021
Lượt xem: 0 Người đăng: Le Doan Anh Quan (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Jerome Kern Otto Harbach Thể loại: Nhạc Ngoại , Jazz Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)