Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Never Gonna Give You Up

Am Rick Astley Bbm Điệu Ballad
≣≣
Tone: [Am]
Capo: 1
Intro
[F] [G] [Em] [Am]
 
Verse
[F]We're no strangers to [G]love
[F]You know the rules and [G]so do I
[F]A full commitment's what I'm [G]thinking of
[F]You wouldn't get this from any [G]other guy
[F]I just wanna [G]tell you how I'm feeling
[F]Gotta make you [G]understand
 
Chorus
Never gonna [F]give you [G]up
Never gonna [Em]let you [Am]down
Never gonna r[F]un a[G]round and d[E]esert[Am] you
Never gonna [F]make you [G]cry
Never gonna [Em]say [Am]goodbye
Never gonna [F]tell [G]a lie and [E]hurt [Am]you
 
Verse
[F]We've known each other [G]for so long
[F]Your heart's been aching but [G]you're too shy to say it
[F]Inside we both know what's been [G]going on
[F]We know the game and we're [G]gonna play it
[F]And if you [G]ask me how I'm feeling
[F]Don't tell me you're too [G]blind to see
 
Chorus
Never gonna [F]give you [G]up
Never gonna [Em]let you [Am]down
Never gonna r[F]un a[G]round and d[E]esert[Am] you
Never gonna [F]make you [G]cry
Never gonna [Em]say [Am]goodbye
Never gonna [F]tell [G]a lie and [E]hurt [Am]you
Never gonna [F]give you [G]up
Never gonna [Em]let you [Am]down
Never gonna r[F]un a[G]round and d[E]esert[Am] you
Never gonna [F]make you [G]cry
Never gonna [Em]say [Am]goodbye
Never gonna [F]tell [G]a lie and [E]hurt [Am]you
 
Verse
[F]We've known each other [G]for so long
[F]Your heart's been aching but [G]you're too shy to say it
[F]Inside we both know what's been [G]going on
[F]We know the game and we're [G]gonna play it
[F]And if you [G]ask me how I'm feeling
[F]Don't tell me you're too [G]blind to see
 
Chorus
Never gonna [F]give you [G]up
Never gonna [Em]let you [Am]down
Never gonna r[F]un a[G]round and d[E]esert[Am] you
Never gonna [F]make you [G]cry
Never gonna [Em]say [Am]goodbye
Never gonna [F]tell [G]a lie and [E]hurt [Am]you
Never gonna [F]give you [G]up
Never gonna [Em]let you [Am]down
Never gonna r[F]un a[G]round and d[E]esert[Am] you
Never gonna [F]make you [G]cry
Never gonna [Em]say [Am]goodbye
Never gonna [F]tell [G]a lie and [E]hurt [Am]you
Never gonna [F]give you [G]up
Never gonna [Em]let you [Am]down
Never gonna r[F]un a[G]round and d[E]esert[Am] you
Never gonna [F]make you [G]cry
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nguyễn Hồng Quang . Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 20 tháng 01, 2021
Lượt xem: 1,648 Người đăng: Nguyễn Hồng Quang (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Rick Astley Thể loại: Pop Yêu thích: 128
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)