Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

hurts so good

Em Astrid S Gm Điệu Ballad
≣≣
Tone [Em]
Capo 3
Intro
[C] [Em] [G] [D]
Verse 1
[C]You're fighting me off like [Em]a firefighter
So [G]tell me why you still ge [D]t burned
You [C]say you're not, but you're still a [Em]liar
Cause [G]I'm the one that you run [D]to first every time
 
Pre-Chorus
 
Yeah, [C]why do [Em]you try to deny it
[G]When you [D]show up every night
And [C]tell me [Em]that you want me
but it's [G]complicated, [D]so complicated
 
Chorus
 
When it h [C]urts, but it [Em]hurts so good
Do you [G]take it? Do you [D]break it off
When it [C]hurts, but it [Em]hurts so good
Can you [G]say it, can you [D]say it?
Your love is like [C] [Em]
Your love is like [G] [D]
It hurts so go [C]od [Em]
Your love is like [G] [D]
It hurts so g [C]ood
 
Verse 2
 
[C]Every time that I swear it's [Em]over
It [G]makes you want me even [D]more
You [C]pull away and I come in cl [Em]oser
And [G]all we ever stay is [D]torn
 
Pre-Chorus
 
Baby, I don't [C]know why [Em]I try to deny it
[G]When you [D]show up every night
I [C]tell you [Em]that I want you but
it's [G]complicated, [D]so complicated
 
Chorus
 
When it h [C]urts, but it [Em]hurts so good
Do you [G]take it? Do you [D]break it off
When it [C]hurts, but it [Em]hurts so good
Can you [G]say it, can you [D]say it?
Your love is like [C] [Em]
Your love is like [G] [D]
It hurts so go [C]od [Em]
Your love is like [G] [D]
It hurts so g [C]ood
 
Bridge
 
[C]Wide awake through the [Em]daylight
Will you [G]hold me like we're [D]running a yellow light?
[C]Reach for you with my [Em]hands tied
Are we [G]dancing like we're [D]burning in paradise?
 
Chorus
 
When it h [C]urts, but it [Em]hurts so good
Do you [G]take it? Do you [D]break it off
When it [C]hurts, but it [Em]hurts so good
Can you [G]say it, can you [D]say it?
Your love is like [C] [Em]
Your love is like [G] [D]
It hurts so go [C]od [Em]
Your love is like [G] [D]
It hurts so g [C]ood
 
Outro
 
[Em] [G] [D] [C] [Em] [G] [D]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Hoangquanglinh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 8 tháng 01, 2021
Lượt xem: 1,399 Người đăng: Hoangquanglinh (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Astrid S Thể loại: USUK Yêu thích: 33
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn