Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

In This City Of Love

≣≣
[B]We could share a crepe sucree
At this parisian [E]cafe
[B]Take a break and smell these flowers
Underneath te Eiffel [E]Tower
(Oh, Phineas...)
 
Won't you [E] share a creme brulee with [F#]me?
[E]How perfect could this [F#]be?
In the city of [B]love
(In the city of [E]love)
In the city of [B]love
(In the city of [E]love)
 
[B]We could try some fancy cheese
Or peruse the [E]galleries
[B]Isn't this a perfect day?
How do I look in this [E]beret?
 
Oh, [E]how can he not feel the same [F#]way
When we're [E]
strolling down the [F#]Champs-Elysees
In the city of [B]love
(In the city of [E]love)
 
[E]I wish that he would whisper
"Ma [F#]cherie, je t'aime"
But [E]all he wants to do is
Try to [F#]fix that plane
In the city of [B]love
(In the city of [E]love)
In the city of [B]love
(In the city of [E]love)
In the city of [B]love.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên slhsuu. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 7 tháng 11, 2020
Lượt xem: 775 Người đăng: slhsuu (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Misc Cartoons Thể loại: Nhạc Phim Yêu thích: 116
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)