Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

I Don't Wanna Miss You

Am Trang Tiên Tiên Am Điệu Ballad
≣≣
tone [Am]
Intro: [Fmaj7] [Fm] [Em7]
 
[Fmaj7]I don't wanna miss you
[Fm]Cause we are through
[Em7]I don't think that I'd miss you
[Em7]I don't think that I'd know what I'm thinking
 
[Fmaj7]I don't wanna text you
[Fm]Cause we are through
[Em7]I don't think that I'd call you
[Em7]I don't think that I'd know what I'm...
 
[Fmaj7]It's late at night
[Fm]It's always late at night when these [Em7] things happen
[Em7]Feelings happen
 
And it's [Fmaj7] cold tonight
And I [Fm]hope you're havin' a good time at your [Em7]place
Deep down it's [Em] all a lie
 
That I hope you're [Fmaj7] happy
No, I hope you're [Fm] not happy without me
And I [Em7]hope you're fine [C]
No, I'm [Em7] hoping you're crying actually
 
Say I [Fmaj7] hope you're happy
No, I'm [Fm]hoping you're not happy without me
I [Em7]hope you're fine [C]
No, I'm [Em7]hoping you're crying over me
 
[Fmaj7]I don't wanna miss you
[Fm]Cause we're through
[Em7]I don't think that I'd miss you
[Em7]I don't think that I'd know what I'm thinking
 
[Fmaj7]I don't wanna text you
[Fm]Cause we are through
[Em7]I don't think that I'd call you
[Em7]I don't think that I'd know what I'm thinking
 
So I went [Fmaj7] down the refrigerator
Got the [Fm]munchies and I'm off the radar
Soothing [Em7]down the pain tonight
But I know that I'd be lyin'
with my [Em7] mind full of good ol' times
 
And [Fmaj7] sometimes I think about you
Times you [Fm] spent with me
Then I [Em7] hope you're happy, again I'm always lying
I hope when [Em7] she's asleep you'd think about me
 
[Fmaj7]I don't wanna miss you
[Fm]Cause we are through
[Em7]I don't think that I'd miss you
[Em7]I don't think that I'd know what I'm thinking
 
[Fmaj7]I don't wanna text you
[Fm]Cause we are through
[Em7]I don't think that I'd call you
[Em7]I don't think that I'd know what I'm thinking
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Le Tung Duong. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 25 tháng 07, 2020
Lượt xem: 1,954 Người đăng: Le Tung Duong (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Tiên Tiên , Trang Thể loại: Indie Yêu thích: 45
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)