Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Everything About You

Am Olive Musique Cm chọn điệu
≣≣
Capo 3
 
Verse 1
These days I [Am]always [C]have the same [G]thoughts
Turning [Fmaj7]around and around in my [Am]head
I [C]guess I'm still [G]thinking all the [Fmaj7]time about you
I can [Am]stop this [C]flow from [G]invading all the [Fmaj7]space that there is in my [Am]head
I [C]guess I'm still [G]overthinking [E]everything about you
 
Chorus
But I, [Fmaj7]I wanna [C]know if I could be [E]anything that could [Am]help you stand [G]taller
And I, [Fmaj7]I wanna [C]know if this could be [G]real
 
Verse 2
Sometimes I [Am]try to convince [C]myself that I'm [G]not obsessed [Fmaj7]about you
And that [Am]maybe [C]somehow there is a [G]way i could [E]stop thinking
 
Chorus
That I, [Fmaj7]I wanna [C]know if I could be [E]anything that could [Am]help you stand [G]taller
And I, [Fmaj7]I wanna [C]know if this could be [G]real
[E]Not just in my dream
 
And I, [Fmaj7]I wanna [C]know if I could be [E]anything that could [Am]help you stand [G]taller
And I, [Fmaj7]I wanna [C]know if this could be [G]real
 
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Novalee265. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 12 tháng 10, 2021
Lượt xem: 1,341 Người đăng: Novalee265 (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Olive Musique Thể loại: US-UK Yêu thích: 2
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn