Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

O Bella Ciao

Am KUD Idijoti Am Điệu Fox
≣≣
U [Am]na mattina mi son svegliato,
 
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, c [Am7]iao, ciao, ciao!
Una mat [Dm]tina mi son svegl [Am]iato
e ho tro [E7]vato l'invas [Am]or.
 
[Am]O partigiano, portami via,
 
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, c [Am7]iao, ciao, ciao!
O partigi [Dm]ano, portami [Am]via,
ché mi s [E7]ento di mor [Am]ir.
 
[Am]E se io muoio da partigiano,
 
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, c [Am7]iao, ciao, ciao!
E se io m [Dm]uoio da partig [Am]iano,
tu mi [E7]devi seppell [Am]ir.
 
[Am]Seppellire lassù in montagna,
 
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, c [Am7]iao, ciao, ciao!
E seppel [Dm]lire lassù in mon [Am]tagna
Sotto l' [E7]ombra di un bel fi [Am]or.
 
[Am]E le genti che passeranno
 
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, c [Am7]iao, ciao, ciao!
E le g [Dm]enti che passe [Am]ranno
Ti dir [E7]anno «Che bel fi [Am]or!»
 
[Am]«È questo il fiore del partigiano»,
 
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, c [Am7]iao, ciao, ciao!
«È questo il [Dm]fiore del partig [Am]iano
morto [E7]per la liber [Am]tà!»
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (1)

Đăng Tab mới

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đức Nguyện. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 15 tháng 01, 2020
Lượt xem: 3,890 Người đăng: Đức Nguyện (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: N/A Yêu thích: 86
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)