Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Malibu nights - LANY

F#m LANY G#m chọn điệu
≣≣
capo 2
Strumming: DUT DUT *T = tap
Intro x2
[F#m] [E] [A] [E] [D]
 
Verse1:
[F#m]There's no reason, there's no rhyme
I [E]found myself blindsided by
A [D]feeling that I've never known
I'm [D]dealing with it on my own
[F#m]Phone is quiet, walls are bare
I [E]drink myself to sleep, who cares?
No [D]one even has to know
I'm [D]dealing with it on my own
 
Instrumental:
[F#m] [E] [A] [E] [D]
 
Chorus:
I've got way too much [F#m]time to be this hurt
Somebody [E]help, it's getting worse
What do you [D]do with a broken heart?
Once the light [D]fades, everything is dark
Way too much [F#m]whiskey in my blood
I feel my [E]body giving up
Can I hold [D]on for another night?
What do I [D]do with all this time?
 
Instrumental: x2
[F#m] [E] [A] [E] [D]
 
Verse2:
[F#m]Every thought's when it gets late
[E]Put me in a fragile state
I [D]wish I wasn't going home
[D]Dealing with it on my own
I'm [F#m]praying but it's not enough
I'm [E]done, I don't believe in love
[D]Learning how to let it go
[D]Dealing with it on my own
 
Chorus:
I've got way too much [F#m]time to be this hurt
Somebody [E]help, it's getting worse
What do you [D]do with a broken heart?
Once the light [D]fades, everything is dark
Way too much [F#m]whiskey in my blood
I feel my [E]body giving up
Can I hold [D]on for another night?
What do I [D]do with all this time?
 
Refrain:
[F#m]I drive circles under [E]street lights
Nothing seems to [D]clear my mind
I can't [D]forget, it's inside my head so
[F#m]I drive, chasing [E]Malibu nights
Nothing seems to [D]heal my mind,
I can't [D]forget
 
Chorus:
I've got way too much [F#m]time to be this hurt
Somebody [E]help, it's getting worse
What do you [D]do with a broken heart?
Once the light [D]fades, everything is dark
Way too much [F#m]whiskey in my blood
I feel my [E]body giving up
Can I hold [D]on for another night?
What do I [D]do with all this time?
 
Instrumental:
[F#m] [E] [D]
 
Refrain:
[F#m]I drive circles under [E]street lights
Nothing seems to [D]clear my mind
I can't [D]forget, it's inside my head so
[F#m]I drive, chasing [E]Malibu nights
Nothing seems to [D]heal my mind
I can't [D]forget, it's inside my head so
[F#m]I drive, chasing [E]Malibu nights
Hey, hey, [D]na-na
 
Outro: x2
[F#m] [E] [A] [E] [D]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tường Vi. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 29 tháng 09, 2019
Lượt xem: 1,061 Người đăng: Tường Vi (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: LANY Thể loại: USUK Yêu thích: 16
Bài liên quan
Lê Bảo Thạch , 5 tháng 03, 2020 1,486
Hannie, 19 tháng 09, 2021 14
Hannie, 13 tháng 06, 2021 172
Hannie, 29 tháng 06, 2021 79
Mei Thị Nguyễn, 14 tháng 11, 2019 1,530
Hannie, 31 tháng 08, 2021 39
Tường Vi, 29 tháng 09, 2019 1,061
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)