Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

You Are Not Alone

C Michael Jackson B Điệu Ballad
≣≣
Verse1
Another day has [C]gone, I'm still all a[Am]lone,
How could this [Dm]be? You're not here with [G]me.
You never said [C]goodbye, someone tell me [Am]why,
Did you have to [Dm]go, and leave my world so c[G]old?
 
Ever[C]yday I sit and [A7]ask myself : How [F]did love slip away ?
[Dm]Something whispers in my ear and s[G]ays that...
 
Chorus
You are not [C]alone, for I am here with[Am] you.
Though you're far [Dm]away, I am here to [G]stay.
But you are not a[C]lone, for I am here with [Am]you,
Though we're far [Dm]apart, you're always in my [G]heart,
But you are not [C]alone.
 
[Ab]No.[Bb]..
[C]'Lone, why?
[Ab]'Lo[Bb]ne...
 
Verse2
Just the other n[C]ight I thought I heard you[Am] cry,
Asking me to[Dm] come, and hold you in my [G]arms.
I can hear your p[C]rayers, your burdens I will b[Am]ear,
But first I need your[Dm] hand, then forever can b[G]egin.
 
[C]Everyday I sit and [A7]ask myself : How [F]did love slip away ?
[Dm]Something whispers in my ear and s[G]ays that...
 
Chorus
You are not [C]alone, for I am here with [Am]you.
Though you're far [Dm]away, I am here to [G]stay.
But you are not [C]alone, for I am here with [Am]you,
Though we're far [Dm]apart, you're always in my [G]heart,
You are not [D]alone, for I am here with [Bm]you.
Though you're far [Em]away, I am here to [A]stay.
But you are not [D]alone, for I am here with [Bm]you,
Though we're far [Em]apart, you're always in my [A]heart,
But you are not [E]alone.
 
[Ab]No.[Bb]..
[C]'Lone, why?
[Ab]'Lo[Bb]ne...
 
[E]But you are not alone, for I am here [C#m]with you.
[F#m]Though you're far away, [B]I am here to stay.
[E]But you are not alone, for I am here [C#m]with you,
[F#m]Though we're far apart, you're always [B]in my heart,
[E]But you are not alone.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Hoàng Vỹ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 15 tháng 07, 2020
Lượt xem: 23,658 Người đăng: Hoàng Vỹ (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Michael Jackson Thể loại: USUK Yêu thích: 430
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)