Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh

≣≣
tone gốc C#m: capo 4
Zhǎng dé [Am] chǒu huó de [F] jiǔ
Zhǎng dé [G] shuài lǎo de [C] kuài
Wǒ nìng [Am] yuàn dāng yī gè [F] chǒu bā guài
[G] Jī jí yòu kě [C] ài
 
Zhǎng dé [Am] chǒu huó de [F] jiǔ
Zhǎng dé [G] pàng rì zi [C] wàng
Wǒ nìng [Am] yuàn zuò yī gè [F] píng fán de rén
[G] Péi zài nǐ shēn [C] páng
Wǒ nìng [Am] yuàn zuò yī gè [F] píng fán de rén
[G] Péi zài nǐ shēn [C] páng
 
[Am] Dà xīn wén yòu [F] bào zhà le
Shéi yòu [G] dēng shàng dà yǎ zhī [C] táng
 
[Am] Māmā chǎo de [F] fàn zhēn xiāng
Guǎn tā chī [G] wán huì bù huì [C] pàng
[Am] Wǒ zhàn zài [F] shān pō shàng
[G] Yōu zāi yōu zāi [C] xiàng xià wàng
[Am] Wǒ shì zuì dà [F] de tài yáng
Zhǐ [G] guǎn bǎ nǐ zhào [C] liàng
 
Zhǎng dé [Am] chǒu huó de [F] jiǔ
Zhǎng dé [G] shuài lǎo de [C] kuài
Wǒ nìng [Am] yuàn dāng yī gè [F] chǒu bā guài
[G] Jī jí yòu kě [C] ài
 
Zhǎng dé [Am] chǒu huó de [F] jiǔ
Zhǎng dé [G] pàng rì zi [C] wàng
Wǒ nìng [Am] yuàn zuò yī gè [F] píng fán de rén
[G] Péi zài nǐ shēn [C] páng
Wǒ nìng [Am] yuàn zuò yī gè [F] píng fán de rén
[G] Péi zài nǐ shēn [C] páng
 
[Am] dá dá [F] dá dá [G] dá dá dá dá [C] dá dá *4
 
[Am] Wǒ bù shì méi [F] yǒu mèng xiǎng
Zhǐ shì [G] mèng xiǎng tài kuáng [C] wàng
[Am] Nà jiù huó zài [F] dāng xià
Yī diǎn [G] diǎn biàn dé qiáng [C]
 
[Am] Nǐ zhù zài [F] wǒ xīn shàng
[G] Zhǐ shǔ yú nǐ de [C] bì fēng gǎng
[Am] Nǐ shì dú yī [F] wú èr de rén
[G] Zhēn guì qiě shàn [C] liáng
 
Zhǎng dé [Am] chǒu huó de [F] jiǔ
Zhǎng dé [G] shuài lǎo de [C] kuài
Wǒ nìng [Am] yuàn dāng yī gè [F] chǒu bā guài
[G] Jī jí yòu kě [C] ài
 
Zhǎng dé [Am] chǒu huó de [F] jiǔ
Zhǎng dé [G] pàng rì zi [C] wàng
Wǒ nìng [Am] yuàn zuò yī gè [F] píng fán de rén
[G] Péi zài nǐ shēn [C] páng
Wǒ nìng [Am] yuàn zuò yī gè [F] píng fán de rén
[G] Péi zài nǐ shēn [C] páng
 
[Am] hū kě [F] ài de rén
[G] Hū wū píng [C] fán de rén
[Am] Hū wū dú yī [G] wú èr de rén
[G] Hū wū [C] ài nǐ de rén
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Lạc Đinh Đang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 24 tháng 05, 2019
Lượt xem: 31,223 Người đăng: Lạc Đinh Đang (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Nhạc Hoa Yêu thích: 541
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)