Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Get You The Moon

Am Snow A Điệu Slow Rock
≣≣
[Am]You gave me a shoulder when I [Fmaj7] needed it [C] [G6]
[Am]You showed the love when I[Fmaj7] wasn't feeling it[C] [G6]
[Am]You helped me fight[Fmaj7]when I [C] was giving in
[Am]You made me laugh when I [Fmaj7]was losing it[C]
[Am]'Cause you are, you are
[Fmaj7]The reason why I'm still [C] hanging on
[Am]'Cause you are, you are
[Fmaj7]The reason why my head is still [C] above water
And if[Am] I could ide get you
[Fmaj7] the moon [C] I give it to you [G6]
And if I[Am]could I'd [Fmaj7]get you the moon
And give[C] it to you
And if[Am] death was coming for you[Fmaj7]
I'd[C] give my life for you[G6]
'Cause [Am] you are, you are
The reason[Fmaj7] why I'm still[C] hanging on[G6]
'Cause [Am]you are, you are
The reason[Fmaj7] why my head is still[C] above water[G6]
And if I [Am]could I'd[Fmaj7] get you the moon
And give[C]it to you
And if[Am] death was coming for you[Fmaj7]
I'd [C]give my life for you[G6]
'Cause [Am]you are, you are[Fmaj7]
Oh you are[C] [G6]
Oh you [Am]are...[Fmaj7]
You are...[C] [G6]
'Cause[Am] you are, you are
The reason[Fmaj7]why I'm still[C] hanging on[G6]
'Cause[Am] you are, you are
The reason[Fmaj7] why my head is still [C]above water[G6]
And if I [Am]could I'd[Fmaj7] get you the moon
And give [C]it to you
And if [Am]death was coming for you[Fmaj7]
I'd[C] give my life for you[G6]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên MinaNgn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 28 tháng 04, 2020
Lượt xem: 6,681 Người đăng: MinaNgn (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: Kina Thể loại: US-UK Yêu thích: 192
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)