Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Fire on fire

C#m Sam Smith C#m Điệu Ballad
≣≣
Verse 1:
[C#m]My mother said I'm too [E]romantic
[G#m]She said, "You're dancing in the [A]movies"
[C#m]I almost started to [E]believe her
[G#m]Then I saw you and I [A]knew
[C#m]Maybe it's 'cause I got a [E]little bit older
[G#m]Maybe it's all that I've been [A]through
[C#m]I'd like to think it's how you [E]lean on my shoulder
[G#m]And how I see myself with [A]you
 
Pre-Chorus:
I [F#m]don't say [G#m]a [A]word
But still, [B]you [C#m]take my breath and [B]steal the things I [F#m]know
There [G#m]you [A]go, [B]saving [C#m]me from out of the [B]cold
 
Chorus:
Fire on [C#m]fire, we're normally [E]killers
With this much [G#m]desire, together, we're [A]winners
They say that we're [C#m]out of control and some say we're [E]sinners
But don't let them [G#m]ruin our beautiful [A]rhythms
'Cause when you [F#m]unfold me and tell me you [A]love me
And look in my [C#m]eyes [B]
You are [F#m]perfection, my only [G#m]di- [A]rection
It's fire on [C#m]fire, mmm [E]
It's fire on [G#m]fire [A]
 
Verse 2:
[C#m]When we fight, we fight like [E]lions
[G#m]But then we love and feel the [A]truth
[C#m]We lose our minds in a [E]city of roses
[G#m]We won't abide by any [A]rules
 
(Pre-Chorus)
(Chorus)
 
Bridge:
Fire on [C#m]fire, we're normally [E]killers
But this much [G#m]desire, together, we're [A]winners
They say that we're [C#m]out of control and some say we're [E]sinners
But don't let them [G#m]ruin our beautiful [A]rhythms
 
(Chorus)
 
Outro:
You are [F#m]perfection, my only [A]direction
It's fire on [C#m]fire [A] [C#m] [A] [E]
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (2)

Đăng phiên bản mới

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Min. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 26 tháng 12, 2018
Lượt xem: 6,936 Người đăng: Min (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: US-UK Yêu thích: 174
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)