Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Xuất Sơn (出山)

≣≣
Tông gốc capo 1 chơi Em
Zài [Em]yèbàn sān [Bm]gēng guò tiānqiáo [C]cónglái bu gǎn [D]huítóu kàn
[Em]bái rì lǐ shì [Bm]chēshuǐmǎlóng [C]cǐ shí jiǎoxià [D]shì wàng chuān
[Em]wǒ dúzì zǒu guòbàn [Bm]shānyāo [C]shān jiān yě gǒu [D]lái zuò bàn
[Em]cénglín jǐn rǎn [Bm]bǎi gě liú [C]qiūfēng chuīguò [D]guǐménguān
[Em]yīshùn sān nián [Bm]wǔ zǎi [C]pǐn cūchá[D] shí dàn fàn
[Em]liù jiè bā huāng [Bm]sìhǎi wú [C]rén yǔ wǒ [D]lái jiàobǎn
[Em]rénjiān huāngtáng [Bm]gǔguài [C]zhúlín wài [D]yǒu shūzhāi
[Em]nì yú cǐdì [Bm]chàngkuài piān [C]lái zhě bùshàn [D]shàn zhě bù lái
[Em] [Bm]
shì [C]wǒ zhuāngmúzuòyàng [D]zài xiābāi
[Em] [Bm]
[C]háishì tāmen běn jiù [D]xīnhuái guǐtāi
[Em]yǒurén bùzhī [Bm]huǐgǎi [C]míwù zhōng [D]hùnxiáo hēibái
zài [Em]qínghuái lǐ [Bm]shìkuài [C]pángrén bù gǎn [D]lái chāichuān
kàn [Em]shì [Bm]shíláiyùnzhuǎn [C]shízé zài [D]dǐngfēng zuò'àn
dài [Em]qǔ zhōng yòu [Bm]rén sàn [C]zhè yī chū hái yǒu [D]shéi zài wéiguān
zài [Em]fánchén xiūliàn [Bm]èrshí zài [C]tīngwén shuǐ néng [D]dī shí chuān
[Em]dìwáng háojié [Bm]fēngyún biànhuàn [C]dí bùguò [D]sāngtián cānghǎi
[Em]bù guānxīn [Bm]shéi de [C]jiāngshān zhǐ [D]juànliàn liǎngxiǎowúcāi
[Em]xīngfēngzuòlàng [Bm]bù xīhan [C]zhīshēn [D]gùshǒu éméishān
[Em]yīshùn sān [Bm]nián wǔ zǎi [C]pǐn cūchá [D]shí dàn fàn
[Em]liù jiè bā [Bm]huāng sìhǎi [C]wú rén yǔ [D]wǒ lái jiàobǎn
[Em]rénjiān huāngtáng [Bm]gǔguài [C]zhúlín wài [D]yǒu shūzhāi
[Em]nì yú cǐdì [Bm]chàngkuài piān [C]lái zhě bùshàn [D]shàn zhě bù lái
[Em] [Bm]
shì [C]wǒ zhuāngmúzuòyàng [D]zài xiā cāi
[Em] [Bm]
háishì [C]tāmen běn jiù [D]xīnhuái guǐtāi
[Em]yǒurén bùzhī [Bm]huǐgǎi [C]míwù zhōng [D]hùnxiáo hēibái
zài [Em]qínghuái lǐ [Bm]shìkuài [C]pángrén bù gǎn [D]lái chāichuān
kàn [Em]shì [Bm]shíláiyùnzhuǎn [C]shízé zài [D]dǐngfēng zuò'àn
dài [Em]qǔ zhōng [Bm]yòu rén sàn zhè [C]yī chū hái yǒu [D]shéi zài wéiguān
[Em]jìng qiāoqiāo [Bm]pèi láo láo dāo dāo
[C]suíbiàn qiáo qiáo [D]wǒ còu còurènào
[Em]kèchuàn yě [Bm]bié tài lǎocǎo
[C]chī de shēngháo [D]yào zhàn gè jiàng liào
[Em]qiāoqiāo [Bm]nǐ láo láo dāo dāo
[C]suíbiàn qiáo qiáo nǐ [D]còu de rènào
tīng [Em]dào nǐ [Bm]zuò gè jìhào
qǐng [C]zhuāng jìn shūbāo [D]bié sìchù zhāoyáo
[Em]yǒurén mítú [Bm]zhī fǎn[C] [D]
[Em]biàn shì [Bm]kǔjìngānlái[C] [D]
[Em]yīshùn sān nián [Bm]wǔ zǎi[C] [D]
zhè [Em]qǔ zhōng yòu [Bm]rén sàn[C] [D]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên hdchipeo. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 12 tháng 12, 2018
Lượt xem: 10,408 Người đăng: hdchipeo (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: Hoa Chúc Thể loại: Nhạc Trẻ , Nhạc Hoa Yêu thích: 179
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn