Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Who Am I

G Casting Crowns B Điệu Ballad
≣≣
Tone gốc B, Capo 4 choi G.
Verse 1:
Who am [G]I, that the [D]Lord of all the [Em7]Earth
Would [D]care to know my [C]name
Would [D]care to feel my [C]hurt?
Who am [G]I, that the [D]bright and morning [Em7]star
Would [D]choose to light the [C]way
For my [D]ever wandering [C]heart?
 
Pre-Chorus:
Not be[C]cause of who I [G]am
But [Em7]because of what you've [D]done
Not be[Em7]cause of what I've [G]done
But [C]because of who you [D]are
 
Chorus:
[G]I am a [D]flower quickly [Em7]fading
Here [D]today and gone [C]tomorrow
A [D]wave tossed in the [C]ocean
A [D]vapor in the [G]wind
Still you [D]hear me when I'm [Em7]calling
Lord, you [D]catch me when I'm [C]falling
And you've [D]told me who I [C]am
I am [G]yours
 
Verse 2:
Who am [G]I, that the [D]eyes that see my [Em7]sin
Would [D]look on me with [C]love
And [D]watch me rise [C]again?
Who am [G]I, that the [D]voice that calmed the [Em7]sea
Would [D]call out through the [C]rain
And [D]calm the storm in [C]me?
 
Pre-Chorus:
Not be[C]cause of who I [G]am
But [Em7]because of what you've [D]done
Not be[Em7]cause of what I've [G]done
But [C]because of who you [D]are
 
Chorus:
[G]I am a [D]flower quickly [Em7]fading
Here [D]today and gone [C]tomorrow
A [D]wave tossed in the [C]ocean
A [D]vapor in the [G]wind
Still you [D]hear me when I'm [Em7]calling
Lord, you [D]catch me when I'm [C]falling
And you've [D]told me who I [C]am
I am [G]yours
 
Pre-Chorus:
Not be[C]cause of who I [G]am
But [Em7]because of what you've [D]done
Not be[Em7]cause of what I've [G]done
But [C]because of who you [D]are
 
Chorus:
[G]I am a [D]flower quickly [Em7]fading
Here [D]today and gone [C]tomorrow
A [D]wave tossed in the [C]ocean
A [D]vapor in the [G]wind
Still you [D]hear me when I'm [Em7]calling
Lord, you [D]catch me when I'm [C]falling
And you've [D]told me who I [C]am
I am [G]yours
 
I am [G]yours
I am [D]yours
 
[G]Whom shall I [Em7]fear, whom shall I [Em7]fear?
'Cause I am [D]yours
I am [G]yours
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Lê Trung Hiếu. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 27 tháng 06, 2018
Lượt xem: 5,025 Người đăng: Lê Trung Hiếu (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: John Mark Hall Thể loại: nhạc Tin Lành Yêu thích: 31
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)