Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Lover Boy

B Phum Viphurit B Điệu Disco
≣≣
Tone [B]
[C#m7]Wandering the [F#7]streets all through the [Bmaj7] [G#m7] [G#m9]night
[C#m7]Searching for the [F#7]one to make me [Bmaj7] [G#m7] [G#m9]right
[C#m7]Wondering if [F#7]she's the shade of [Bmaj7] [G#m7] [G#m9]you
[C#m7]And if so, should I [F#7]try to see it [Bmaj7] [G#m7] [G#m9]through.
 
[Emaj7]Darling, I got my [C#m7]trust issues
[Bmaj7]Warning, you [G#m7]stay [G#m9]away
[Emaj7]If we meet at the [C#m7]rendezvous
[Bmaj7]Take me away, [G#m7] [G#m9]sunray
[Emaj7]Darling, I got my [C#m7]trust issues
[Bmaj7]Warning, you [G#m7]stay [G#m9]away
[Emaj7]If we meet at the [C#m7]rendezvous
[Bmaj7]Take me away, [G#m7] [G#m9]sunray.
 
[C#m7]Time and toys may [F#7]fill my heart with [Bmaj7] [G#m7] [G#m9]joy
[C#m7]I'll know peace when [F#7]I'm your lover [Bmaj7] [G#m7] [G#m9]boy
 
I'll be your [G#maj7]new school [Bmaj7]soul
[G#maj7]Silver and [C#maj7]gold
[G#maj7]New [Bmaj7] desire
[G#maj7]Friends on [Emaj7]fire
[D#m7]Call [Dm7]me [C#m7]lo [F#9]ver[Bmaj7]boy'
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
B C#m7 F#7 Bmaj7 G#m7 G#m9 Emaj7 G#maj7 C#maj7 D#m7 Dm7 F#9 3

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duy Anh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 25 tháng 06, 2018
Lượt xem: 14,223 Người đăng: Duy Anh (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: Phum Viphurit Thể loại: Indie Yêu thích: 270
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)