Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

King (You can be king again)

C Lauren Aquilina Điệu Ballad
≣≣
tone gốc: F capo 5 chơi C
Intro
[C] [C] [G] [F]
Hotarubi no mori e OST
 
[C]You're alone, you're on your own, so [G]what?
Have you gone blind?
Have you [F]forgotten what
you have and what is yours? [C] [G]
[C]Glass half empty, glass half full
Well [G]either way you won't be going [F]thirsty
Count your blessings not your [C]flaws [Am] [G]
 
You've [F]got it all
You lost your [C]mind in the [G]sound
There's [F]so much more
You can [Am]reclaim your [G]crown
You're [F]in control
Rid of the [C]monsters [G]inside your [F]head
[Am]Put all your [G]faults to [F]bed
[Am]You can be [G]king [C]again
 
[C]You don't get what all this is [G]about
You're too wrapped up in your self [F]doubt
You've got that young blood, set it [C]free [Am] [G]
 
You've [F]got it all
You lost your [C]mind in the [G]sound
There's [F]so much more
You can [Am]reclaim your [G]crown
You're [F]in control
Rid of the [C]monsters [G]inside your [F]head
[Am]Put all your [G]faults to [F]bed
[Am]You can be [G]king
 
There's [F]method in [C]my [Am] [G]madness
There's no [F]logic in [C]your [Am] [G]sadness
You don't [F]gain a [C]single [Am]thing from [G] [D]misery
[F]Take it from [G]me
 
You've [F]got it all
You lost your [C]mind in the [G]sound
There's [F]so much more
You can [Am]reclaim your [G]crown
You're [F]in control
Rid of the [C]monsters [G]inside your [F]head
[Am]Put all your [G]faults to [F]bed
[Am]You can be [G]king
You've [F]got it all
You lost your [C]mind in the [G]sound
There's [F]so much more
You can [Am]reclaim your [G]crown
You're [F]in control
Rid of the [C]monsters [G]inside your [F]head
[Am]Put all your [G]faults to [F]bed
[Am]You can be [G]king [C]again
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tuyết Nghi. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 4 tháng 07, 2017
Lượt xem: 7,423 Người đăng: Tuyết Nghi (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 137
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)