Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Try

G Mandy Harvey Điệu Rock
≣≣
[tone]Intro[G]Intro
[G] [D] [Am] [Am]
 
Verse
[G]I don't [D]feel the way I used [Am]to
[G]The sky is [D]gray much more than it [Am]is blue
[G]But I [D]know one day I'll get [Am]through
[G]And I'll [D]take my place [Am]again
 
Chorus
So I will [Cadd9]Try [C] [G]
So I will [Cadd9]Try [C] [G]
[D]Oh...
 
Verse
[G]I don’t [D]love the way I need [Am]to
[G]You need more [D]and I know that [Am]much is true
[G]So I’ll [D]fight for our break [Am]through
[G]And I’ll [D]breathe anew [Am]again
 
So I will [Cadd9]Try [C] [G]
So I will [Cadd9]Try [C] [G]
[D]Oh...
 
Bridge
[Am]There is no one for [G]me to blame
[Am]cause I know the [G]only [D]thing in my [Am]way is [D]me
 
Interlude
[G] [D] [Am] [Am]
[G] [D] [Am] [Am]
[G] [D] [Am] [Am]
[G] [D] [Am] [Am]
 
Verse
[G]I don't [D]live the way I want [Am]to
[G]That whole [D]picture never came [Am]into view
[G]And I'm [D]tired of getting used [Am]to the [G]day [D] [Am]
 
So I will [Cadd9]Try [C] [G]
So I will [Cadd9]Try [C] [G]
So I will [Cadd9]Try [C] [G]
So I will [Cadd9]Try [C] [G]
If I [Cadd9]would try [C] [G]
If I would [Cadd9]try [C] [G]
[D]Oh…
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tuyết Nghi. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 29 tháng 06, 2017
Lượt xem: 2,416 Người đăng: Tuyết Nghi (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Mandy Harvey Thể loại: Yêu thích: 29
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)