Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 26/11/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Rykyu Yami Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Rykyu Yami Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Rykyu Yami Xem tất cả

[D]Đêm qua đi dẫu [A]trên mi, một mình [G]em buồn vây [A]kín tâm [D]hồn. Anh yêu ơi giờ đã [A]xa rồ
Rykyu Yami, 11 tháng 11, 2018 4,242
Rap 1: [Gm] Một mùa đông lạnh ko có em trong tay Để mình [Eb] anh trên phố buồn hạt mưa tuyết bay
Rykyu Yami, 9 tháng 08, 2013 31,299