Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 10/11/2023

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của tuyendhk Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của tuyendhk Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của tuyendhk Xem tất cả

[A]Khi từng tia nắng hoàng [D]hôn, [Dm]khuất sau chân [A]đồi Là [A]khi ngàn muôn ánh [D]sao, lung
tuyendhk, 10 tháng 11, 2023 215