Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 05/09/2016

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của tonyjpharold Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của tonyjpharold Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của tonyjpharold Xem tất cả

Tone gốc A: Capo 2 Ôi mấy năm [G]nay tôi vui chơi [G]nhiều Ôi mấy năm [G]nay xung quanh toàn tình [
tonyjpharold, 5 tháng 09, 2016 41,199