Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 14/01/2021

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Trần Gia Huy Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Trần Gia Huy Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Trần Gia Huy Xem tất cả

Còn gì nữa [E]đâu, khi em nói câu biệt [B]ly Từ trong trái [C#m7]tim, đâu muốn ta sẽ thế [G#m7]này
Trần Gia Huy, 14 tháng 01, 2021 61