Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 29/11/2017

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Vũ Thái Sơn Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Vũ Thái Sơn Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Vũ Thái Sơn Xem tất cả

Tên cô là [G]gì ? Nhà cô ở [Bm]đâu ? Vì sao ở [Am]nơi đâu cũng thấy cô có [D]mặt ? Cô là ăn [C]c
Vũ Thái Sơn, 29 tháng 11, 2017 22,527