Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 01/12/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Trương Viễn Thông Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Trương Viễn Thông Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Trương Viễn Thông Xem tất cả

lyrics1 把 [Gm]你捧在手上 [F] 虔诚地 [Eb]焚香 [Dm] [Gm] bǎ nǐ pěng zài shǒu shàng, qiánchéng de fénxiāng 剪下一
Trương Viễn Thông, 1 tháng 12, 2019 692