Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Nplooj Siab GCTY Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Nplooj Siab GCTY Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Nplooj Siab GCTY Xem tất cả

Tag si [C]nov koj [Em]nyob li ca lwam [Am]swb. Puag nov [F]qlab nyob [G]zoo lej [C]muam... Ntawm
Nplooj Siab GCTY, 6 tháng 06, 2020 264