Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 29/06/2024

Tự giới thiệu

The moonlight paints you in such a way... I can't resist the urge to get a little closer and explore every captivating inch... with a playful spirit, of course, and maybe a touch of something more? f1nd me on patsyrolon4mooo4com change 4 to dot

Playlist của patsyrolon394 Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của patsyrolon394 Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của patsyrolon394 Xem tất cả

Không có bài hát nào

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn