Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 28/06/2024

Tự giới thiệu

There's a certain electricity in the air whenever you're near. Perhaps we can rewrite the script tonight, with a touch that ignites a fire that lingers long after the last spark fades. f1nd me on ninafuller7mooo7com change 7 to dot

Playlist của ninafuller722 Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của ninafuller722 Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của ninafuller722 Xem tất cả

Không có bài hát nào

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn