Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 06/10/2022

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của newbie123323 Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của newbie123323 Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của newbie123323 Xem tất cả

Bác [Am]còn sống [F]mãi với quê [Am]hương đất [F]nước, Bác [Am]còn sống [F]mãi với đàn [Em]cháu yê
newbie123323, 23 tháng 05, 2023 12