Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

Đam mê cá hát

Playlist của Nguyễn Thành Đời Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Nguyễn Thành Đời Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Nguyễn Thành Đời Xem tất cả

Cuộc [Em]đời này không thắng nổi thời [B7]gian Mẹ đã già [Em]mà bố còn trẻ [B7]đâu Bao ốm [D]đa
Nguyễn Thành Đời, 18 tháng 03, 2024 38