Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 24/09/2021

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Lyhn Duongg Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Lyhn Duongg Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Lyhn Duongg Xem tất cả

Một chút romance trong mùi [Amaj7] đêm baby girl you look so [Amaj7] fire mùi hương từ đôi bàn
Lyhn Duongg, 24 tháng 09, 2021 2,504