Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 07/07/2015

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Lingg Lingg Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Lingg Lingg Xem tất cả

Đường nhân gian[F] Chúa đi[G] một mình[C] chông gai! Hãy để con[F] đi[G] cùng Ngài[C] Dẫu máu rơi
Lingg Lingg, 9 tháng 07, 2015 18,695

Bài hát đã đăng của Lingg Lingg Xem tất cả

Đường nhân gian[F] Chúa đi[G] một mình[C] chông gai! Hãy để con[F] đi[G] cùng Ngài[C] Dẫu máu rơi
Lingg Lingg, 9 tháng 07, 2015 18,695