Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 16/12/2017

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Kem Kem Xem tất cả

Bài hát yêu thích của Kem Kem Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Kem Kem Xem tất cả

1. When that [C] day I hear your [Dm] voice I have [G] some [C] special [F] feeling Let [C] me alw
Kem Kem, 9 tháng 01, 2020 84
[Em]Jie bai de hun sha [D]Shou peng zhe xian hua [C]Mei li de xiang tong hua [Em] [Em]Xiang qi na
Kem Kem, 6 tháng 01, 2020 110