Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 28/01/2021

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Đỗ ĐÌnh Long Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Đỗ ĐÌnh Long Xem tất cả

[F]I thought that you'd remember, but it seems that you forgot I[C]t’s hard for me to blame you w
Trang Nguyễn , 2 tháng 02, 2021 1,495
Verse 1: [D]It’s like you got super powers [G]Turn my minutes into hours [Bm]you got more than [
Gth, 10 tháng 01, 2021 109

Bài hát đã đăng của Đỗ ĐÌnh Long Xem tất cả

Không có bài hát nào