Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 12/10/2021

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Cà Chua Trứng Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Cà Chua Trứng Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Cà Chua Trứng Xem tất cả

Verse [C] It's so rare to find a friend like [G]you [C] Somehow when you're around the [Em]sky i
Cà Chua Trứng, 12 tháng 10, 2021 79