Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 15/11/2022

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Nguyễn Xuân Uy Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Nguyễn Xuân Uy Xem tất cả

Chân trời xa [F]quá, chẳng giống [G]như bao ngày Hoàng hôn [Em]buông mình tôi ngồi [Am]đây... Nặng
Nguyễn Xuân Uy, 16 tháng 11, 2022 18

Bài hát đã đăng của Nguyễn Xuân Uy Xem tất cả

Chân trời xa [F]quá, chẳng giống [G]như bao ngày Hoàng hôn [Em]buông mình tôi ngồi [Am]đây... Nặng
Nguyễn Xuân Uy, 16 tháng 11, 2022 18